Sant Bartomeu del Grau -

Avís d’interrupció de subministrament per treballs de manteniment a les instal·lacions d’Endesa

ENDESA informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. Més informació al document annex.

 

Xerrada Lluçanès 26J

Caminada popular a Coma de Vaca - Ripollès

Agenda mes de juliol

Ampliació del sistema tarifari integrat - transport públic

 

Xerrada amb Eloi Cordomí - meteoròleg de TV3

Voluntaris pel procés de participació ciutadana sobre la creació de la comarca del Lluçanès

VOLUNTARIS PEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA ESPECÍFIC I SECTORIAL SOBRE LA CREACIÓ DE LA COMARCA DEL LLUÇANÈS, QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER 26 DE JULIOL DE 2015 A L'ESCOLA LA MONJOIA.

Per decret de l’alcaldia de data 26 de juny de 2015 s’ha aprovat la convocatòria del procés de participació ciutadana específic i sectorial sobre la creació de la comarca del Lluçanès, que es realitzarà durant la jornada del 26 de juliol de 2015 entre les 9 i les 20 hores.

A tal efecte s’ha aprovat la convocatòria pública per tal de cobrir amb persones voluntàries els llocs de: vocal de l’Òrgan de Control, president i vocal de la mesa de participació (titulars i suplents) i de gestor i suplent d’aquest.

Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud al registre general de l’Ajuntament fins el dia 1 de juliol de 2015, a les 14 hores. Caldrà dur el Document Nacional d’Identitat a fi i efecte de recollir les dades del mateix. En el moment de formalitzar la sol·licitud caldrà assenyalar per quin lloc es presenta voluntari.

La designació d’aquests llocs es realitzarà el dia 2 de juliol de 2015 a les 14 hores a la sala de plens de l’ajuntament. En cas d’haver-hi més sol·licituds de persones voluntàries que llocs a ocupar, la designació es realitzarà mitjançant sorteig, i es notificarà als interessats.

Sant Bartomeu del Grau, 26 de juny de 2015

L’alcalde

Emili Benito Sayol

Contingut sindicat