Sant Bartomeu del Grau -

Consulta dels Cens Electoral per les Eleccions Generals

Amb motiu de les properes eleccions a les Corts Generals, que tindran lloc el dia 26 de juny de 2016, les llistes electorals d'aquest municipi podran ser consultades i, si escau, s'hi podran presentar reclamacions, des del dia 9 al 16 de maig, ambdós inclosos.

La consulta de les llistat s'ha de fer dins l'horari següent: de dilluns a divendres de 9.30h a 13:30h i dimecres a 16:00h a 19:00h i haurà de ser formulada pel propi interessat prèvia identificació amb un document on aparegui la fotografia del titular: DNI, passaport o permís de conduir.

 

Espectacle - bibliobús

Avís d’interrupció de subministrament per treballs de manteniment a les instal·lacions d’Endesa - 07/05/16

ENDESA informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. Més informació al document annex.

Avís d’interrupció de subministrament per treballs de manteniment a les instal·lacions d’Endesa - 09/05/16

ENDESA informa als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, realitzarà uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. Més informació al document annex.

Estades d'idiomes per joves

Fotografies caminada Santa Perpètua

Agenda mes de maig

 

Contingut sindicat