Sant Bartomeu del Grau -

Tallers per nens i nenes a Sant Bartomeu del Grau

Caminada a la Creu de Gurb

Patge i Reis Mags a Sant Bartomeu del Grau

La Cucafera de SBG amb la Marató de TV3

Quinto de Nadal

Servei de recollida de trastos i deixalleria mòbil

El dijous dia 19 de desembre hi haurà el Servei de recollida de trastos, l'endemà divendres dia 20 vindrà la Deixalleria mòbil que, com cada 3r. divendres de mes, aparcarà al Casal de 9:00h a 13:00h. Podeu consultar els dies de servei de la recollida de trastos i de la deixalleria mòbil en el web del compostatge i la recollida selectiva de residus de Sant Bartomeu del Grau.

Eixamplament del tram entre la Caseta del Permanyer i la nova carretera d'Olost

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha fet públic l'inici de l'execució del projecte: NB00121C5 “Millora general. Condicionament. Eixamplament del camí de Sant Bartomeu del Grau entre la B-433 i la C-154. Tram: Muntanyola – Sant Bartomeu del Grau”.

En el Diari de la Generalitat de Catalunya (DOGC número 6491) de data 30 d'octubre de 2013, s'ha publicat l'edicte referent a la convocatòria duta a terme el dia 9 de desembre 2013, per la signatura de les actes prèvies de l'ocupació de terrenys afectats per aquest projecte.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha comunicat a aquest ajuntament que dins de les disponibilitats pressupostaries adients, es procedirà a iniciar l'execució del mateix, dins del proper trimestre del 2014.

Cal fer especial esment que la viabilitat del projecte esmentat ha esdevingut possible gràcies a la insistència que de forma continuada ha dut a terme aquest ajuntament, així com la bona predisposició i col·laboració rebuda per part dels nostres representants polítics.

Contingut sindicat