Sant Bartomeu del Grau -

Casal d'estiu SBG

Projecte de reducció de velocitat de vehicles al tram urbà

El mes de juny del 2014, l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau va sol·licitar a l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona, assistència tècnica per tal de reduir la velocitat al tram urbà de la carretera BV-4601.

A principis d’any la Diputació de Barcelona ha presentat l’informe tècnic corresponent a l’Ajuntament, el qual preveu la col·locació d’esquenes d’ase, passos de vianants elevats i bandes transversals d’alerta.

Segons les converses mantingudes amb els tècnics corresponent, les obres d’aquest projecte es preveu que s’executin durant la tardor del 2015.

 

Taula de debat electoral

Agenda mes de maig

Fotografies caminada - Portbou / Port de la Selva

S’han iniciat les obres d’adequació dels nivells entre la calçada i rigola del Passeig del Grau

En data 14 de novembre de 2014 l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau va sol·licitar via informe tècnic, a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona, l’adequació dels nivells entre la calçada i rigola del Passeig del Grau – travessera BV-4601.

La Diputació en data 22 de desembre de 2014 va aprovar l’informe presentat per l’Ajuntament en el qual ens notifiquen que per tal de solucionar aquesta problemàtica plantejada, s’estendrà una capa d’aglomerat en els 200 metres que té la travessera, així com la pintura de marca vial i els entronques dels carrers.

 

S'obre la convocatòria per adjudicar 7 horts municipals de Sant Bartomeu del Grau

L'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau obre una convocatòria pública per adjudicar 7 parcel·les en els horts municipals ubicats a l'Església Vella.

L'autorització d'ús té una vigència de dos anys, prorrogables per un termini de dos anys més, prèvia sol·licitud i autorització. Els usuaris hauran de dipositar una fiança de 60,00€. Les persones sol·licitants només podran optar a una parcel·la, amb excepció de les persones derivades de serveis socials, previ informe.

Les autoritzacions s'atorgaran per sorteig. Les instàncies poden presentar-se a l'Oficina de l'Ajuntament del 30 d'abril al 15 de maig.

 

Contingut sindicat